Na trhu působíme už od roku 1993

Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, která budou v obytných budovách realizovaná fyzickými osobami a dalšími subjekty vlastnícími obytné budovy a jež povedou k snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších znečišťujících látek a k nastolení dlouhodobého trendu trvale udržitelného bydlení.

Základní členění programu

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A Úspora energie na vytápění

 • Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
 • Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dále jen dílčí zateplení)

B Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

 • Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
 • Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
 • Instalace solárně-termických kolektorů

 D Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, a to:

 • fyzické osoby,
 • společenství vlastníků bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • města a obce (včetně městských částí),
 • podnikatelské subjekty,
 • případně další právnické osoby.

Rádi Vám poradíme a ve spolupráci s Vámi případný rozsah účelných úprav Vašeho domu posoudíme a dle požadavku programu „Zelená úsporám“ technicky a stavebně tento upravíme.

Stáhnout soubor