Na trhu působíme už od roku 1993

Politika kvality

Vedení společnosti KELSTA s.r.o. na základě přijaté dlouhodobé strategie společnosti, vycházející z:

vyhlašuje „Politiku kvality“, v které se zavazuje k následujím bodům:

1. Ve vztahu k zákazníkům:

2. Ve vztahu k vlastníkovi společnosti:

3. ve vztahu k zaměstnancům:

4. ve vztahu k okolí:

Tato politika kvality navazuje na záměry ve všech oblastech činnosti společnosti.
„Kvalita je trvalá cesta ke zlepšování.“